Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza Mieszkańców Głuszycy do udziału w II Konkursie Literackim o Pióro Stanisława Michalika pn. Moja „mała Ojczyzna”. Konkurs objął Honorowym Patronatem Burmistrz Głuszycy Roman Głód. Przesłaniem konkursu jest upamiętnienie niezwykle ważnej dla naszej społeczności postaci – śp. Stanisława Michalika – głuszyczanina, regionalisty, poety i pisarza, propagatora lokalnej kultury i historii, redaktora „Kuriera Głuszyckiego”, samorządowca. Konkurs ma na celu promocję walorów przyrodniczych oraz zasobów kulturowych i historycznych Gminy Głuszyca.

Do udziału w literackich zmaganiach zachęcamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, zamieszkujące naszą gminę. Prace w dowolnym gatunku literackim (np. opowiadanie, legenda, wiersz, kartka z pamiętnika) prosimy przesłać do 30 października 2020 r. wyłącznie listownie na adres Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: ckmbp@gluszyca.pl
Dla najlepszych w każdej z trzech kategorii wiekowych przewidziane są nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie ckmbp.gluszyca.pl
Pochwal się talentem literackim i przedstaw Głuszycę – Twoją „małą Ojczyznę”! Na prace czekamy do 30 października br.
Serdecznie zapraszamy!
Do pobrania:
regulamin konkursu literackiego 2020 na papierze firmowym-skonwertowany (1)
zgoda dla niepełnoletnich konkurs literacki 2020
zgoda na przetwarzanie danych osobowych- osoby pełnoletnie2020