Koordynator ds. dostępności

Dyrektor Sabina Jelewska

tel. 74 845 63 34 w. 15

e-mail sabina.jelewska@gluszyca.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- stan w dniu 01.01.2021

raport dostępności