Konkurs dla wszystkich z poczuciem humoru – wystarczy przebrać się za postać z bajki lub podania ludowego i zaprezentować na scenie. Do wygrania nagrody pieniężne i rzeczowe. Swój udział można zgłosić jeszcze do 30 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu 4 maja.

Konkurs na najciekawszy strój postaci bajkowej (np. Koziołka Matołka, Jasia, Małgosi, Czerwonego Kapturka, Królewny Śnieżki, Krasnoludka) czy też z podania ludowego (np. Rusałki, Czarownicy, Upiora) ma na celu popularyzację bajek, legend, podań ludowych oraz kształcenie kreatywności i pomysłowości. Może wziąć w nim udział każdy (przewidziane są trzy kategorie wiekowe: 0-6 lat, 7-12 lat oraz 13-100 lat) zainteresowany, bez względu na miejsce zamieszkania. Udział w konkursie jest indywidualny. Uczestnik ma za zadanie przebrać się za postać bajkową lub ludową, w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorować postać z bajki, wierzenia, legendy lub podania ludowego. Jury będzie także oceniało pomysłowość oraz wkład pracy w przygotowania stroju.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia, czyli wypełnienie karty (dostępnej poniżej lub w siedzibie Organizatora – CK-MBP. ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca) oraz dostarczenie jej do Centrum Kultury-MBP lub przesłanie jej e-mail’em na adres ckmbp@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br. oraz zarejestrowanie się 4 maja w godz. 15.30-16.00 u organizatora. Punkt rejestracyjny będzie się znajdował w Ogrodzie Jordanowskim (naprzeciw CK-MBP). Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 maja w godz. 16.00-17.30 w Ogrodzie Jordanowskim podczas ,,Spotkań z muzyką i sztuką”.

 

 

Regulamin Konkursu postaci bajkowych i ludowych

Organizator

 

Organizatorami  ,,Konkursu postaci bajkowych i ludowych”  jest:

  1. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca,

Cel

 

Cel konkursu:

 

ü  popularyzacja bajek, legend oraz podań ludowych;

ü  kształcenie kreatywności i pomysłowości,

ü  nawiązanie do tradycji literackiej i ludowej.

Uczestnicy

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych,  także spoza gminy Głuszyca.
  2. Udział w konkursie indywidualny.
  3. Jury będzie oceniało stroje – przebrania osób w trzech kategoriach wiekowych:

A)   0-6 lat;

B)   7-12 lat;

C)   13-100 lat.

Tematyka strojów konkursowych

 

Osoby winny być przebrane za postaci z bajek, legend lub podań ludowych (np. Koziołek Matołek, Jaś, Małgosia, Czerwony Kapturek, Baba Jaga, Rusałka, Upiór, Czarownica, Królewna Śnieżka, itp.).

Technika wykonania

 

1.    Forma artystyczna stroju dowolna. 

Warunki uczestnictwa,

czas i miejsce rozstrzygnięcia konkursu

1.      Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia: wypełnienie karty podanej w załączeniu oraz dostarczenie jej do Centrum Kultury-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia br.

 

2.      Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja uczestnika 4 maja w godz. 15.30-16.30 u organizatora. Punkt rejestracyjny będzie się znajdował w Ogrodzie Jordanowskim (naprzeciw CK-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26).

 

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 maja w/w Ogrodzie Jordanowskim podczas ,,Spotkań z muzyką i sztuką”.

 

 

4.      4 maja br. w godz. 16-17 będzie miała miejsce prezentacja osób w przygotowanych strojach, ocena strojów przez jury, ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród.

 

5.      Ocenie konkursu podlega:

 

ü  jak najlepsze odwzorowanie postaci z bajki, wierzenia, legendy lub podania ludowego,

ü  pomysłowość,

ü  wkład pracy.

Prawa organizatora

 

Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu konkursu oraz do wykorzystania wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) wybranych uczestników konkursu do promocji działalności CK-MBP w Głuszycy.

Nagrody

 

W każdej z kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień w dowolnej liczbie.   

Osoby odpowiedzialne, kontakt

 

Natalia Smolińska, instruktor CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca, e-mail: ckmbp@interia.pl z dopiskiem ,,Konkurs postaci bajkowych i ludowych”, tel. [74]-8456-334

lub Monika Bisek, tel. 5000.11.575

 

Konkursowi będzie towarzyszył blok zabaw dla dzieci, wzbogacony warsztatami modelowania balonów oraz malowania twarzy.

 

Konkurs postaci bajkowych i ludowych – Głuszyca, 4 maj 2013 r.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie

 

 

 

Kategoria

A)       0-6 lat

B)        7-12 lat

C)        13-100 lat

 

 

 

Adres

 

 

 

Numer telefonu

 

 

 

Rodzic/nauczyciel/opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

 

Numer telefonu rodzica/nauczyciela/opiekuna/

 

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

 

Czytelny podpis dokonującego zgłoszenia

 

 

 

 

 

Podpis potwierdzający zapoznanie się zgłaszającego z Regulaminem Konkursu

 

 

 

Zgłoszenia wyłącznie w formie „papierowej” przyjmowane będą Centrum Kultury – MBP w Głuszycy (ul. Grunwaldzka 26, I p, s. nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do 3O kwietnia 2013 r.

 

Osoba do kontaktu: Natalia Smolińska 74.8456.334 lub Monika Bisek 5000.11.575