Uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Jawor odwiedzili 7 czerwca 2017 r. głuszycką bibliotekę. Zwiedzili wszystkie jej działy, na dłużej zatrzymując się w oddziale dla dzieci i młodzieży. Podczas wycieczki zapoznali się z ofertą biblioteki i głównymi zasadami korzystania ze zbiorów. Uczniowie mieli do rozwiązania test ze znajomości tytułów książek. Próbowali także odgadnąć tytuły książek na podstawie informacji dotyczących ich treści. Niektórzy poradzili sobie z zadaniem wyśmienicie! Podczas spotkania została uczestnikom zaprezentowana strona internetowa biblioteki oraz sposób korzystania z katalogu elektronicznego. Na koniec uczniowie próbowali odszukać wybrane tytuły książek znajdujących się w bibliotece posługując się dwoma rodzajami katalogów: tradycyjnym kartkowym i elektronicznym.