Zapraszamy na kolejną wycieczkę organizowaną przez głuszycką bibliotekę w ramach projektu

„Tysiąc sposobów na  poznanie najbliższej okolicy”. Cel wycieczki: Rogowiec.

Wyruszamy o godzinie 10 spod siedziby biblioteki (ul. Grunwaldzka 26).

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.