Ostatnie spotkanie z cyklu „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” trenerka edukacji finansowej pani Barbara Szczudlik rozpoczęła od rozmowy o marzeniach. Stwierdziła, że wyznaczając sobie konkretny cel oraz właściwie zarządzając budżetem domowym można realizować nawet bardzo śmiałe marzenia. Na pytania: czy na pewno kupujemy tylko te produkty, które są nam niezbędne? , lub: czy w najbliższej przeszłości zdarzyło nam się cokolwiek wyrzucić z lodówki? każdy z uczestników odpowiedział sobie sam. Uczestnicy spotkania otrzymali wskazówki jak przygotować prosty budżet i jak go monitorować przy wykorzystaniu darmowych programów komputerowych dostępnych w Internecie. Okazało się, że marzenia można realizować pod warunkiem, że nauczymy się właściwie zarządzać budżetem domowym.

Dalsza część zajęć dotyczyła kwestii związanych z kontami osobistymi, kartami płatniczymi, płatnością przez Internet, zarządzania oszczędnościami itp. Wskazane zostały kryteria jakimi powinniśmy się kierować przy wyborze banku, w którym zamierzamy założyć konto oraz adresy stron internetowych, na których można porównać oferty banków. Uczestnicy spotkania poznali też siedem fundamentalnych zasad korzystania z konta, rodzaje kart płatniczych oraz korzyści płynące z ich posiadania. Ważnym elementem było także zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem kart oraz płatnościami dokonywanymi drogą internetową a także wskazówki jak unikać tych zagrożeń.

 

 

Projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” jest prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach  komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.