Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy  zakończyła realizację cyklu bezpłatnych spotkań w ramach projektu „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece”. Projekt prowadzony przez Fundację Rozwoju Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek został sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Jego celem było ułatwienie dostępu do wiedzy i informacji na temat zarządzania domowymi finansami mieszkańcom naszej gminy. Odbyły się 4 spotkania z trenerem edukacji finansowej panią Barbarą Szczudlik: „Jak rozsądnie oceniać oferty kredytowe banków?”, „Czy warto się ubezpieczać?”, „Dlaczego warto oszczędzać i planować swoje finanse?”, „Jak racjonalnie zarządzać domowym budżetem?  Czy warto zakładać konto w banku?”.
Uczestnicy spotkań wzbogacili się o wiedzę niezwykle przydatną w trudnej sztuce gospodarowania budżetem domowym. Otrzymali cenne rady jak, dysponując nawet niewielkim budżetem, można wygospodarować pewne sumy na zabezpieczenie przyszłości, czy realizację marzeń. Bardzo istotne dla uczestników były wskazówki dotyczące sposobów zabezpieczenia się przed oszustami finansowymi oraz wskazówki jak i gdzie sprawdzić oferty instytucji finansowych aby móc wybrać najkorzystniejszą i najbezpieczniejszą z nich.
Dzięki uczestnictwu w projekcie „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece”  głuszycka biblioteka wzbogaciła się o pakiet publikacji z zakresu edukacji finansowej w wersji papierowej i elektronicznej przeznaczony do wypożyczania przez czytelników. Publikacje umieszczone są w specjalnej e-tażerce dzielącej zawartość na zagadnienia tematyczne: oszczędzanie, kredyty,  ubezpieczenia, budżet domowy, rachunek bankowy.  Na specjalnej tablicy jest zamieszczany NEWSLETTER odsyłający wszystkich zainteresowanych do stron internetowych poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu finansów. (Przykładowe tematy tam zawarte:  Jak rozmawiać z dziećmi o finansach?, Bogaty emeryt, „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”,   „Czy wiesz jak obniżyć koszt kredytu hipotecznego?”). Newsletter będzie również przesyłany e-mailowo wszystkim chętnym uczestnikom spotkań. Dodatkowo do biblioteki zostały zakupione gry planszowe o tematyce ekonomicznej, z których mogą korzystać wszyscy chętni. Pierwszy turniej z wykorzystaniem tych gier odbył się podczas ferii zimowych. Przewidziane są kolejne edycje turnieju. (rs)

 

Projekt „Prosto i przystępnie o finansach domowych – spotkania w bibliotece prowadzony jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnymprzedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.