Miło nam poinformować, że ukazała się kolejna publikacja związana z Głuszycą – album „Tu jest mój dom – wiersze wybrane z bloga Stanisława Michalika wzbogacone fotografiami” Album wydało Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy.

Publikacja zawiera wiersze śp. Stanisława Michalika, które ukazywały się do 2018 r. się na autorskim blogu „Tu jest mój dom”, a także zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii: Michała Adamczyka, Roberta Janusza i Wojciecha Jelewskiego. Fotografie przedstawiają Głuszycę w wielu odsłonach i barwach – jej piękne, górskie położenie, dziedzictwo historyczne i kulturalne. Zainteresowanych najnowszą publikacją zapraszamy do Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.

Album „Tu jest mój dom – wiersze wybrane z bloga Stanisława Michalika wzbogacone fotografiami” ukazał się dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w ramach zadania grantowego „Góry Sowie – piękno do odkrycia” realizowanego z projektu pn. „Atrakcyjne Góry Sowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.