Zakończyły się zdjęcia do „Plastikowej Apokalipsy”- filmu, który powstaje w ramach „Sowiogórskich warsztatów filmowych”- zadania grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy, Podziemnym Miastem Osówka i Chórem Seniorów Renoma. W warsztatach odbywających się od maja do lipca br. brali udział mieszkańcy Głuszycy i Jedliny-Zdroju wyłonieni w castingu filmowym.

Zwieńczeniem warsztatów prowadzonych przez zawodowego aktora, reżysera i scenarzystę -Roberta Delegiewicza była praca na planie filmowym. W czasie kilku dni zdjęć filmowych nagrano materiał filmowy do półgodzinnej produkcji poruszającej tematykę ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Zdjęcia kręcone były na terenie 2 gmin obszaru LGD – Głuszycy i Jedliny-Zdroju,  m.in. w Podziemnym Mieście Osówka, na Kamykach oraz w Pałacu Jedlinka. W nagraniu filmu brał udział także Chór Seniorów Renoma, który wykonał utwór muzyczny. Już niebawem „Plastikową Apokalipsę”- film reżyserii Roberta Delegiewicza będzie można zobaczyć online.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie warsztaty filmowe” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Nasze Góry Sowie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.