Miło nam poinformować, Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Przyznana kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 7.580 zł. W ramach wkładu własnego Organizator, czyli Gmina Głuszyca przeznaczyła w 2022 roku również kwotę 7.580 zł na zakup nowości wydawniczych.

 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji ministerialnej oraz środkom z wkładu własnego księgozbiór głuszyckiej biblioteki w bieżącym roku powiększy się o kolejne pozycje książkowe. Zachęcamy czytelników do korzystania z zasobów naszej biblioteki i zgłaszanie bibliotekarzom propozycji tytułów do zakupu– dodaje Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP w Głuszycy.

 

Zadanie Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i /lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.