Sypiący z nieba biały puch, lekki mróz, las otulony płaszczem świeżego śniegu… Taka sceneria towarzyszyła pierwszej wycieczce zorganizowanej dla młodzieży gimnazjalnej w ramach realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną projektu „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy”.
Celem wędrówki było Podziemne Miasto Osówka – kompleks sztolni, korytarzy i hal, budowany przez więźniów obozu Gross-Rosen w  latach 1943-45 w ramach programu Riese (Olbrzym). Przeznaczenie tych gigantycznych budowli do dziś stanowi nierozwiązaną zagadkę.

Przewodnik Mariusz Wojciechowski poprowadził młodzież trasą naznaczoną ofiarą cierpienia, potu, krwi i śmierci tysięcy więźniów. Bardzo interesująco i obrazowo relacjonował historię tamtych dni. W pokrytym śniegiem lesie gimnazjaliści poznawali naziemne ślady tragicznych czasów: fundamenty budowli różnego przeznaczenia, pozostałości po składach materiałów budowlanych, dawne torowisko kolejki wąskotorowej, nieczynne wejścia do podziemi (w tym odkryte w styczniu bieżącego roku przez Sowiogórską Grupę Poszukiwawczą). Wreszcie najsłynniejsze budowle naziemne kompleksu: „Siłownię” oraz „Kasyno”.  Zanim grupa dotarła do głównego celu wycieczki upłynęło 3,5 godziny. Wszyscy byli zmęczeni.  Wyobraźnia podsuwała obraz więźniów, którzy przemierzali tę trasę podczas wojny w lichym odzieniu, po posiłku składającym się z czarnej kawy i sucharów. Na uczestników wycieczki czekał ciepły posiłek i odpoczynek przed dalszą wędrówką – na więźniów po przebyciu tej trasy czekało 12-14 godzin morderczej pracy w koszmarnych warunkach…
W dalszej części wyprawy młodzież zaopatrzona w kaski rozpoczęła zwiedzanie ogromnych podziemnych korytarzy i hal.  Uczestnicy obejrzeli ekspozycje pochodzące z okresu II wojny światowej, eksponaty pozostawione przez ekipy filmowe nakręcające w podziemiach filmy fabularne i dokumentalne a także cuda natury w postaci lodowych stalaktytów i stalagmitów, czy też śpiących nietoperzy.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.