Podczas dzisiejszych warsztatów komputerowych ich uczestnicy sprawdzali wiedzę zdobytą na wcześniejszych  zajęciach.  Okazało się, że pewne ważne rzeczy „uciekły” z  głowy i np. wywołanie „małpy” z klawiatury stanowi  dla niektórych nie lada problem! Ale przecież problemy są po to aby je rozwiązywać, a więc z zapałem ponownie rozsupływaliśmy tajniki klawiatury, oswajaliśmy mysz i goniliśmy za kursorem! Było przy tym sporo konstruktywnej irytacji ale też sporo zabawy. Za tydzień spotykamy się ponownie!