Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem eliminacji miejsko-gminnych XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.  12 lutego jedenastu laureatów eliminacji szkolnych przystąpiło do II etapu Konkursu w dwóch kategoriach: „młodsi” (uczniowie szkół podstawowych) oraz „starsi” (uczniowie gimnazjum).  Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Paprota, Aleksandra Styrbicka, Dominika Domin, Natalia Smolińska, Stanisław Michalik po wysłuchaniu  uczestników postanowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii „młodsi”:
I miejsceKacper Wójcicki, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 (opiekun artystyczny: Marzena  Michalik)
II miejsce: Natalia Jaskólska , uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3  (opiekun artystyczny: Marta Borowiec)
III miejsce: Izabela Hnatyszyn, uczennica  Szkoły Podstawowej Nr 1 (opiekun artystyczny: Jolanta Smarz)
Wyróżniono: Filipa Kameczurę (SP 1), Adriannę Tomasik (SP 2), oraz Brajana Cymborskiego (SP 2)
W kategorii „starsi”:
I miejsce: Katarzyna Kołodziejczyk, uczennica kl. II Gimnazjum
II miejsce: Anna Parzygnat, uczennica kl. III Gimnazjum
Do kolejnego etapu Konkursu zakwalifikowano:  Kacpra Wójcickiego,  Natalię Jaskólską, oraz  Katarzynę Kołodziejczyk.
Dodatkową atrakcją dla uczestników i widzów był występ uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dzieci pod opieką swoich wychowawczyń Janiny Brzezińskiej i Agnieszki Bystrzyckiej przygotowały na tę okoliczność przedstawienie oparte na utworach Jana Brzechwy.