W dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Warszawie odbył się zjazd bibliotekarzy z całego kraju podsumowujący projekt „Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla bibliotek”.  Projekt był realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego projektu gościliśmy w głuszyckiej bibliotece „Latających”: Agatę Jałosińską – animatora kultury (6 dni) oraz Błażeja Sendzielskiego – fotografa (1 dzień), którzy prowadzili warsztaty komputerowo – fotograficzne dla seniorów. Pracy wykonywanej przez Naszych Gości aktywnie przyglądała się Beata Tarnowska z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej z Wrocławia (2dni).Spotkanie w Warszawie pozwoliło podzielić się doświadczeniami z przebiegu projektów realizowanych w bibliotekach goszczących animatorów kultury i socjologów.  Organizatorzy zadbali o atrakcyjną formę spotkania proponując jej uczestnikom ewaluacyjną grę miejską. Uczestnicy podzieleni na grupy, zaopatrzeni w mapę Warszawy oraz wskazówki  zdobywali poszczególne punkty wyznaczone na karcie gracza, poznając atrakcyjne punkty stolicy. Odbyły się także warsztaty pod hasłem „O wyzwaniach w twórczy sposób czyli co jest ważne dla nas i naszej biblioteki” a także zajęcia z zakresu  biblioterapii.
Przedstawicielką głuszyckiej biblioteki była Barbara Walczak, która podobnie jak inni uczestnicy spotkania zaprezentowała szyld charakteryzujący rodzaj przeprowadzonych zajęć i promujący realizowane przedsięwzięcia. Hasło naszych głuszyckich spotkań brzmiało: „ Monitor, myszka, klawiatura to może być… Seniora natura!”.
Wsparcie profesjonalnie przygotowanego Latającego Animatora Kultury, obserwacja  jego pracy i wspólnie wypracowany plan działania  przyniosły naszej bibliotece wymierny efekt: seniorzy  kontynuują naukę obsługi komputera w każdy wtorek i czwartek.

Link do fotografii wykonanych podczas spotkania podsumowującego  w Warszawie:

http://www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/?p=1707

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.