DSCF3056  Przedstawiciele 30 bibliotek z całego kraju,  realizujących projekt „Prosto i przystępnie o finansach domowych – spotkania w bibliotece” uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu ewaluacyjnym w Warszawie. Projekt był przeprowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. Jego celem było upowszechnianie wiedzy o domowych finansach i wprowadzenie do bibliotek zajęć z zakresu podstawowej edukacji finansowej. Projekt realizowany był od stycznia do maja 2013 r. Wcześniej przedstawiciele placówek, które znalazły się w gronie bibliotek realizujących projekt wzięli udział w  dwudniowym szkoleniu w Łowiczu.  Dzięki uczestnictwu w projekcie biblioteki otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych w formie tradycyjnej i elektronicznej, wsparcie trenera edukacji finansowej, który przeprowadził 4 spotkania w każdej bibliotece a także dofinansowanie w kwocie 1530 złotych na zakup materiałów (flipczart, tonery, papier), gier stolikowych oraz na zorganizowanie poczęstunku.

Podczas spotkania w Warszawie głuszycką bibliotekę reprezentowała Renata Sokołowska. Uczestnicy spotkania zdali relację z przebiegu spotkań w swoich bibliotekach. Dyskutowano nad mocnymi i słabymi stronami projektu, co można zmienić, co uzupełnić, z czego zrezygnować. Organizatorzy z uwagą przysłuchiwali się ocenie. Przedstawili także kilka propozycji dalszej współpracy doceniając  otwartość,  profesjonalizm i zaangażowanie środowiska bibliotekarzy. Jacek Pietrusiak z Zespołu Fundacji wręczył przedstawicielom bibliotek Certyfikaty „Biblioteka źródłem wiedzy o domowych finansach”.
Miłym akcentem dla uczestników było zorganizowanie przez gospodarzy zwiedzania Warszawy oraz zaproszenie do Teatru Muzycznego Roma na Musical „Deszczowa piosenka” w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.
Materiały dotyczące mądrego gospodarowania finansami wypożyczamy wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.