Rok 2012 obfitował w liczne przedsięwzięcia skierowane na rozszerzenie i unowocześnienie usług oferowanych użytkownikom przez głuszyckich bibliotekarzy. Dzięki uczestnictwu naszej biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek bibliotekarze wzięli  udział w cyklu  specjalistycznych szkoleń (od połowy 2011 roku do końca roku 2012). Został stworzony wieloletni Plan Rozwoju Biblioteki, który uzyskał akceptację trenera CAL. Biblioteka centralna oraz filia w Grzmiącej otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy: 3 zestawy komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę  A 3 wraz z zapasem tuszy a także 3 aparaty fotograficzne.
Biblioteka przystąpiła do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce skierowanego do Bibliotek  Partnerskich i Bibliotek Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarzał szansę na realizację części zamierzeń zawartych w Planie Rozwoju Biblioteki a także pozwalał na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń. Nasza biblioteka złożyła  do Konkursu dwa wnioski. Na ogólną liczbę 418 wniosków złożonych przez biblioteki z całego kraju, 207 projektów zostało zarekomendowanych przez Ekspercką Komisję Grantową. Obydwa wnioski naszej biblioteki zostały ocenione pozytywnie, jeden : „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” zakwalifikowano do dofinansowania. Na realizację wniosku otrzymamy grant w wysokości 5.000 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy znalazła się w gronie 30 bibliotek w kraju, które w drodze konkursu zostały włączone do udziału w projekcie organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu w pierwszym półroczu 2013 roku będzie realizowany projekt pod nazwą: „Prosto i przystępnie o domowych finansach: spotkania w bibliotece”. Będzie to cykl czterech spotkań prowadzonych przez trenera edukacji finansowej podczas których uczestnicy zapoznają się z tajnikami mądrego gospodarowania budżetem domowym. Proponowane tematy spotkań: jak racjonalnie zarządzać domowym budżetem, czy warto zakładać konto w banku, jak rozsądnie oceniać oferty kredytowe banków, ubezpieczeń itp., dlaczego warto oszczędzać i planować swoje finanse.Uczestnikom spotkań oraz wszystkim mieszkańcom organizatorzy projektu zapewniają w bibliotece dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących tematu w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Na realizację projektu biblioteka otrzyma 1.530 zł. Spotkania zaplanowane są na marzec i kwiecień 2013 roku.

W ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek nasza biblioteka zakwalifikowała się także do projektu pod nazwą Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki temu przez 4-6 dni będziemy gościć u siebie animatora, który wspólnie z bibliotekarzami przeprowadzi działanie mające na celu aktywizację seniorów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest też laureatem konkursu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” organizowanego przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. W grudniu otrzymaliśmy grant w wysokości 10.000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy dwukrotnie w ciągu roku 2012 otrzymała od firmy Microsoft darowiznę w postaci oprogramowania (Windows – wersja 7 i XP, Office – wersja 2010 i 2007) do komputerów przeznaczonych dla użytkowników. Pierwszą darowiznę (na 4 stanowiska komputerowe) biblioteka otrzymała w sierpniu w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft. Wartość przekazanych w tej transzy licencji wynosi 28.088,32 złote.

Drugą darowiznę od firmy Microsoft otrzymaliśmy w grudniu. Oferta firmy związana była z ogólnopolskim Programem Rozwoju Bibliotek i skierowana do tych bibliotek, których wnioski do programu ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek” zostały rozpatrzone pozytywnie. Wartość oprogramowania przekazanego bibliotece w ramach tego projektu wynosi: 6.823,47 zł.

Program Darowizny Oprogramowania firmy Microsoft (Microsoft Software Donation) realizowany jest przez firmę Microsoft we współpracy z TechSoup Global oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 Głuszycka biblioteka od roku 2010 jest też uczestnikiem programu Fundacji Orange pod nazwą: „Akademia Orange dla Bibliotek”. Celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz filiach, a także na zakupie materiałów oraz prowadzeniu projektów o charakterze edukacyjnym. W roku 2012 (do lipca) otrzymaliśmy od Fundacji 1.547,19 zł. Wniosek na kolejny okres (od sierpnia 2012 do grudnia 2013) jest w trakcie tworzenia.

 Uczestniczymy także w projektach edukacyjnych „FunEnglish w bibliotece” oraz angielski123.pl. Są to wspólne przedsięwzięcia firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu oferujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym bezpłatną naukę języka angielskiego.

 W roku ubiegłym Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy aplikowała do Biblioteki Narodowej o grant na zakup księgozbioru w ramach programu „Zakup nowości do bibliotek”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.5000 złotych. Dzięki temu biblioteka wzbogaciła się o 270 nowych książek.

Wartość grantów pozyskanych przez bibliotekę w 2012 roku wyniosła 56.529 złotych.

W ogólnym pędzie do nowoczesności, cyfryzacji i automatyzacji nie zapominamy o tradycyjnych formach promocji literatury i czytelnictwa. Nasza biblioteka w ubiegłym roku była organizatorem spotkań autorskich z pisarzami (Stanisławem Michalikiem – promocja książki „Głuszyckie kontemplacje”, Joanną Olech – w ramach akcji „Z książką na walizkach” oraz Moniką Sawicką), wieczorów z poezją, akcji czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”, licznych spotkań z bajką organizowanych w punktach przedszkolnych, literackich lekcji bibliotecznych, spotkań z filmem, zajęć plastycznych, konkursów i in.

W ciągu roku 2012 biblioteka zarejestrowała 4.507 użytkowników i 20.066 odwiedzin! (rs)