Wyciąg orczykowy w Łomnicy czynny codziennie w godz. 10-18.

Ceny biletów: karnet 10  zjazdów – 10 zł; karnet 4-godzinny – 25 zł. W okresie ferii zimowych, tj. od 28 stycznia do 10 lutego, karnet (10 zjazdów) dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca będzie kosztował symboliczne 1 zł. Promocja dotyczy dzieci do lat 7, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca. Warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej miejsce zamieszkania.