Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko pracownika utrzymania czystości na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKCIE KĄPIELOWYM  W GŁUSZYCY

Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko pracownika utrzymania czystości na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

Warunki pracy:

 1. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca – basen kąpielowy przy ul. Dolnej 2.
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na sezon letni 2024 z datą obowiązywania od dnia  01 lipca 2024 r. do dnia 01 września 2024 roku – wyłącznie  weekendy.
 3. Godziny pracy: 10:30 do 18:30.
 1. Czas pracy może ulegać zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i ustalany będzie na bieżąco.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Samodzielność i dobra organizacja pracy, znajomość i przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp, komunikatywność i umiejętność współpracy, odpowiedzialność, dokładność, życzliwe nastawienie do ludzi.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Do zadań pracownika utrzymania czystości należy:
 2. Sprzątanie toalet, łaźni, pomieszczenia sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego:

– dezynfekowanie wszystkich elementów wspólnego użytku (klamki, włączniki światła, uchwyty, krany, toalety, umywalki, itp.) płynami dezynfekującymi – czynności te należy odnotować w karcie kontroli.

 1. Porządkowanie terenu zielonego – bieżące sprzątanie z pozostawionych przez użytkowników odpadów w szczególności szkła, puszek i innych, stwarzających zagrożenie dla osób przebywających na obiekcie.
 2. Współpraca z pracownikami służby ratowniczej oraz personelem obsługi basenu.
 3. W załączeniu oferta kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury – MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 14:00
 2. Koperta powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko pracownika utrzymania

      czystości na obiekcie kąpielowym w Głuszycy”.

 1. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Kultury – MBP oraz na tablicy ogłoszeń CK – MBP w Głuszycy.

Kandydat podlega standardowym procedurom wynikającym z przepisów o ochronie małoletnich.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Nabór sprzątaczka (4) (1)

zal_nr_1_srzątaczka(2)