Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko kasjera na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KASJERA
NA OBIEKCIE KĄPIELOWYM W GŁUSZYCY

Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko kasjera na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

Warunki pracy:

 1. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca – basen kąpielowy przy ul. Dolnej 2.
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na sezon letni 2024 z datą obowiązywania od dnia  01 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 roku oraz w weekendy    w m-cu sierpniu.
 3. Czas pracy planowany:  7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10:30 do 18:30.
 1. Czas pracy może ulegać zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i ustalany będzie na bieżąco.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.
 3. Wymagane kwalifikacje/umiejętności: obsługa kasy fiskalnej oraz terminalu płatniczego.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań kasjera należy:

 1. Ewidencjonowanie sprzedaży biletów na kasie fiskalnej.
 2. Obsługa terminalu płatniczego.
 3. Wydanie paragonu klientowi z każdej dokonanej sprzedaży.
 4. Rozliczanie w kasie CK-MBP raportów dobowych.
 5. Znajomość regulaminu obiektu kąpielowego.

6.Współpraca z pracownikami WOPR oraz personelem obsługi basenu.

W załączeniu oferta kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury – MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 14:00.

Koperta powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko kasjera na obiekcie       

   kąpielowym w Głuszycy”.

 1. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Kultury – MBP oraz na tablicy ogłoszeń CK – MBP w Głuszycy.

Kandydat podlega standardowym procedurom wynikającym z przepisów o ochronie małoletnich.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Nabór KASJER (4)

zal_nr_1_kasjer na basenie(2)