Odkryj i poznaj „Ślady II wojny światowej na terenie Gminy Głuszyca” i weź udział w konkursie plastycznym i fotograficznym dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dla autorów najlepszych prac przewidziane nagrody.

Na prace plastyczne i zdjęcia ukazujące pozostałości obiektów i miejsc związanych z II wojną światową na terenie Gminy Głuszyca czekamy do 4 maja do g. 14.00. Prace plastyczne należy składać w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, natomiast należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ckmbp@gluszyca.pl.

Przed zgłoszeniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na www.ckmbp-gluszyca.pl  oraz poniżej. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji zgłoszenia do konkursu i podpisanie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu.

Organizatorem konkursu plastycznego i fotograficznego „Ślady II wojny światowej na terenie Gminy Głuszyca”  jest Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. – fundator nagród dla uczestników konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO