Pasjonatów szachowych rozgrywek zachęcamy do udziału w zajęciach kółka szachowego. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 15.30-16.30 w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej. Do nauki gry w szachy, które rozwijają  umiejętność logicznego myślenia, podejmowania decyzji i planowania, zapraszamy dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca w wieku od lat 6 wzwyż. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 503 102 817 lub na pierwszych zajęciach.

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach kółka szachowego  wymaga udzielenia pisemnej zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Formularz zgody dostępny jest poniżej oraz na pierwszych zajęciach. Zajęcia są dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do pobrania:

formularz zgody na udział w warsztatach