Dzieci i młodzież lubiące malować, rysować, lepić, sklejać, czyli krótko mówiąc: tworzyć zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych, które poprowadzi Pani Danuta Jabłońska. Spotykamy się we wtorki i w piątki w godz. 16.00-18.00 w świetlicy wiejskiej w Sierpnicy.

Warsztaty są bezpłatne. Zapisy pod nr tel. 503 102 817, 600 646 833 lub na pierwszych zajęciach. Na warsztaty zapraszamy dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca od 6 roku życia.

Udział w warsztatach wymaga udzielenia pisemnej zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Formularz zgody dostępny jest poniżej oraz na pierwszych zajęciach. Zajęcia są dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do pobrania:

formularz zgody na udział w warsztatach