OSTATNIE DNI REKRUTACJI !!!

Jesteś osobą bezrobotną ? Niepełnosprawną ?
Nieaktywną zawodowo ? Uczącą się ?
A może jesteś wychowankiem rodziny zastępczej
lub placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu realizuje Projekt,
w ramach którego możesz za darmo podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe i społeczne.
Zwracane są koszty dojazdu na zajęcia.

PCPR proponuje kursy zawodowe tj. prawo jazdy kat. B,
nauka języka obcego (angielski, niemiecki),
opiekun/ka osób starszych z nauką języka obcego,
kurs obsługi kas fiskalnych, agenta ochrony
oraz kurs obsługi wózków jezdniowych (widłowych).

Jeśli jesteś chętny do nabycia nowej wiedzy i nowych umiejętności,
poznać nowych ludzi
to MY możemy Tobie to zaoferować.

PCPR zaprasza do Biura Projektu w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Wyzwolenia 20,
58-300 Wałbrzych, pokój 365, piętro III
lub też prosimy o kontakt telefoniczny 74/6666-317,
do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Nie zmarnuj swojej szansy na przeżycie
czegoś interesującego.

 

www.feniks-pcpr.pl