Czym się różni kredyt od pożyczki? Które z instytucji oferujących kredyty i pożyczki są bankami? Jak sprawdzić ich wiarygodność? Jakie są rodzaje kredytów? Co to jest RRSO? Czy warto ubezpieczać kredyt? Czy można wycofać się z umowy kredytowej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymali uczestnicy spotkania pod hasłem: Jak rozsądnie oceniać oferty kredytowe banków? Było to pierwsze     z cyklu czterech spotkań o racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym organizowanym w głuszyckiej bibliotece w ramach projektu „Prosto i przystępnie o finansach domowych – spotkania w bibliotece”. Projekt organizowany jest przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkania są prowadzone przez niezależnego trenera edukacji finansowej panią Barbarę Szczudlik. Projekt jest w całości finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

Projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” jest prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach  komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.