15 kwietnia w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie dotyczące finansów.  Tym razem tematem przewodnim było oszczędzanie. Trenerka edukacji finansowej pani Barbara Szczudlik przekonała zebranych, że oszczędzanie jest  możliwe nawet w sytuacji, gdy dochody w budżecie domowym są bardzo skromne.  Zdradziła uczestnikom czym są tzw. „złodzieje pieniądza” i jak można z nimi walczyć. Uczestnicy spotkania poznali powszechne produkty bankowe związane z oszczędzaniem i wykorzystując Internet dowiedzieli się jak porównywać te produkty.  Oszczędzanie jest trudną sztuką, wymagającą dyscypliny, rozeznania się we własnej sytuacji finansowej a także dokładnego zaplanowania  domowego budżetu jednak korzyści płynące z oszczędzania mogą być wielkie.

 

Projekt „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” jest prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach  komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”

 

 

Projekt sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom  publicznym dostęp do dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.