CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego organizuje Dyktando Miejskie. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Głuszycy, jaki i reprezentacje głuszyckich instytucji.  Zgłoszenia do 19 lutego br., do godz. 17.00 w CK-MBP.

 

 

 

 

 

 

 

Dyktando to dobra okazja do sprawdzenia swoich ortograficznych możliwości, zwłaszcza w czasach opcji automatycznego sprawdzania pisowni na komputerze. Ale to także okazja do kultywowania tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną.

Udział w dyktandzie mogą wziąć:

 • trzyosobowe drużyny reprezentujące instytucje działające na terenie Głuszycy,
 • osoby zgłoszone indywidualnie w regulaminowym terminie.

Z udziału w dyktandzie wyłączone są wyłączone osoby, które ukończyły filologię polską. Komisja konkursowa podda ocenia zarówno ortografię, jak i interpunkcję. Spośród wszystkich osób piszących dyktando, zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca – „Mistrz Głuszyckiej Ortografii 2013”. Nagrodzona zostanie także drużyna, która otrzyma największą ilość punktów.

Do publicznej wiadomości zostanie podana tylko informacja o trzech najlepszych drużynach oraz o trzech najlepiej napisanych dyktandach w kategorii indywidualnej.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu, tuż po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek oraz część artystyczna.

Patronat nad dyktandem objęła Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec.

 

 

REGULAMIN I DYKTANDA MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY  2013

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

 

I  CELE  DYKTANDA:

 • kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego pisania,
 • dbałość o piękno języka polskiego,
 • popularyzowanie kultury języka ojczystego,
 • możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej,
 • kształtowanie znajomości ortografii,
 • podniesienie własnej kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi pisemnej,
 • aktywizacja i integracja mieszkańców.

II UCZESTNICY DYKTANDA:

 • I Dyktando Miejskie w Głuszycy skierowane jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Głuszyca.
 • Do udziału w Dyktandzie zostaną także zaproszeni przedstawiciele  instytucji działających na terenie naszej gminy.

III ORGANIZATOR:

 • Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

IV PATRONAT HONOROWY:

 • Burmistrz Miasta Alicja Ogorzelec

V PATRONAT MEDIALNY:

 • Panorama Wałbrzyska
 • portal Walbrzyszek.com
 • portal Wiadomości Wałbrzyskie
 • Telewizja Dami Wałbrzych

VI FUNDATORZY NAGRÓD:

 • Burmistrz Miasta Alicja Ogorzelec
 • CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

VII TERMIN:

 • 21 lutego 2013 roku, godz. 16 00

VIII MIEJSCE:

 • Sala Widowiskowa Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26.

IX ZGŁOSZENIA:

 • do 19 lutego 2013 roku do godz. 17 00

X JURY:

 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Jury powołane przez Organizatora

XI  ZASADY:

 • W dyktandzie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące instytucje działające na terenie Głuszycy, oraz osoby zgłoszone indywidualnie w regulaminowym terminie.
 • W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 48 osób (decydować będzie kolejność zgłoszeń).
 • Każdy uczestnik powinien posiadać własny długopis.
 • Rejestracja uczestników rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem Dyktanda

(od godziny 15 ³º).

 • Koperta z tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed rozpoczęciem konkursu w obecności jego uczestników a jego treść zostanie odczytana w sposób zrozumiały dla wszystkich.
 • Podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, telefonów komórkowych, laptopów itp.
 • Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić, a cały wyraz napisać poprawnie. Nie należy pisać literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszących.
 • Ocenie podlega zarówno ortografia jak i interpunkcja.
 • Za poprawnie napisany tekst uczestnik otrzymuje 200 punktów. Za każdy błąd ortograficzny będą odjęte 2 punkty, za błędy interpunkcyjne i literowe 1 punkt.
 • W kategorii grupowej suma punktów uzyskanych w grupie będzie podzielona przez 3.
 • Spośród wszystkich osób piszących dyktando zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca (osoba, która popełniła najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych) – „Mistrz Głuszyckiej Ortografii 2013”.
 • Nagrodzona zostanie także drużyna, która zachowa największą ilość punktów.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek i część artystyczna.
 • Komisja oceniająca dyktando poda do publicznej wiadomości tylko informację o trzech najlepszych drużynach oraz o trzech najlepiej napisanych dyktandach.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów I Dyktanda Miejskiego w Głuszycy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 XI NAGRODY:

 • Drużyna reprezentująca zwycięską instytucję oraz „Głuszycki Mistrz Ortografii 2013” otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta; przewiduje się też nagrody za drugie i trzecie miejsce w kategorii drużynowej oraz nagrodę w kategorii indywidualnej ,,Mistrz Ortografii”.
 •  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.