GIMNAZJALISTO!

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza Cię

do uczestnictwa w projekcie pod nazwą:

TYSIĄC SPOSOBÓW NA POZNANIE NAJBLIŻSZEJ OKOLICY”

W miesiącach od marca do czerwca proponujemy Ci odkrywanie lokalnych tajemnic poprzez:

  • spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi

  • wycieczki z licencjonowanym przewodnikiem sudeckim

  • poznanie tajników pracy i niezwykłych umiejętności ratowników GOPR

    (z możliwością osobistego zasmakowania wspinaczki skałkowej)

  • uczestnictwo w grze terenowej

  • korzystanie z lokalnych atrakcji rekreacyjnych m.in. parku linowego

  • poznanie różnorodnych sposobów dotarcia do źródeł wiedzy o regionie

Nie czekaj!

Zgłoś chęć uczestnictwa u wychowawcy, dyrektora szkoły lub w bibliotece!

Projekt wygrał w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”.

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-  Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  

                                                                   

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,

 ul. Grunwaldzka 26

tel. 74 8456 334, email: ckmbp@gluszyca.pl ,

 jesteśmy też na Facebook: Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy