„W POSZUKIWANIU INWESTYCJI UE” to gra terenowa ogłoszona w okresie tegorocznych ferii zimowych przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, Radę Miejską w Głuszycy oraz Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Do udziału w grze zostali zaproszeni głuszyccy uczniowie, których zadaniem było odnalezienie na terenie swojej gminy inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich.

Za udział w grze terenowej wyróżniona nagrodą rzeczową została Aleksandra Harasimowicz, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy. Poniżej prezentujemy inwestycje, które wskazała w swoim rozwiązaniu Ola, której dziękujemy za aktywną postawę i serdecznie gratulujemy.