Ankieta Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w celu realizacji Planu komunikacji z lokalną społecznością, jest zobowiązana  do badania satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Gorąco zachęcamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą LGD do sformułowania dalszych celów działania, zwłaszcza w konstruowaniu celów przyszłej strategii lokalnej.

Zebrane wyniki będą omawiane na „Warsztatach refleksyjnych”, które w tym roku odbędą  się 18 lutego.

LINK DO ANKIETY ONLINE: https://docs.google.com/forms/d/1K4D7nNx3cKu_m1-nwD3DqdrGbgmwtYax595oWjzpjzY/edit

Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i współpracę na rzecz lokalnej społeczności.