Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zaprasza w niedzielę 5 czerwca o godz. 15 na Piknik Sowiogórski, który odbędzie się na terenie boiska sportowego przy ul. Dolnej w Głuszycy.

W czasie pikniku zaplanowano wiele atrakcji o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i rodzinnym:  widowisko teatralne dla dzieci, zabawy z animatorami, konkursy i quiz na temat ochrony środowiska z drobnymi nagrodami rzeczowymi. Do udziału w pikniku zapraszamy lokalnych artystów, rękodzielników i wytwórców produktów lokalnych – mieszkańców obszaru LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, tj. Gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Pieszyce, Walin i Gmina Nowa Ruda.

Piknik Sowiogórski jest wydarzeniem realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół w Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy i Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy w ramach zadania grantowego „Góry Sowie- piękno do odkrycia”.

Zadanie grantowe „Góry Sowie- piękno do odkrycia” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Atrakcyjne Góry Sowie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.