„WAKACYJNA PRZYGODA” – to hasło przewodnie półkolonii organizowanych przez nasze Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną  w Głuszycy. Do skorzystania z wakacyjnej oferty zajęć zachęcamy  dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, m.in. wycieczki piesze i wyjazdowe do ciekawych miejsc, warsztaty, gry terenowe, wyjścia na basen, zajęcia integracyjne i plastyczne.

W tym roku proponujemy dwa  dwutygodniowe turnusy półkolonii letnich: pierwszy turnus w terminie od 4 do 15 lipca, drugi turnus od 1 do 12 sierpnia.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 503 102 817. Dodatkowo dzieci z Sierpnicy i z Kolc można zgłaszać pod nr tel. 600 646 833.

Koszt uczestnictwa dziecka w jednym turnusie półkolonii wynosi 260 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca.

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 503 102 817 w godzinach pracy instytucji.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem półkolonii 2022.

 regulamin zajęć wakacyjnych 2022 

karta kwalifikacyjna ( rodzic wypełnia tylko cały punkt II  ze strony 2 i 3) – D2021000154801 

karta dla rodzica zajęć wakacyjnych 2022  – ( rodzic wypełnia 2 strony)