W sobotę  4 grudnia o godz. 16:00 zapraszamy do CK-MBP wszystkie wcześniej zgłoszone dzieci do udziału w mikołajowych warsztatach dekorowania pierników.

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym o konieczności wypełnienia deklaracji uczestnictwa dzieci i potwierdzenie na piśmie aktualnego stanu zdrowia dziecka. Deklaracje oraz opłaty za udział w warsztatach będą przyjmowane na korytarzu na parterze budynku. Poza zgłoszonymi dziećmi tego dnia na teren budynku nikt z rodziców/opiekunów prawnych nie będzie wpuszczany.

Warsztaty zakończą się ok. godz. 18. Odbiór dzieci także na korytarzu na parterze budynku.

deklaracja