Jesteś solistą? Masz zespół? A może tylko lubisz posłuchać ciekawych aranżacji muzycznych? Zapraszamy do udziału w festiwalu Głuszycki Faktor Walentynkowy 2013. Zgłoś się do konkursu lub przyjdź posłuchać i zagłosować na swojego faworyta.

Celem festiwalu organizowanego 15 lutego br. przez Centrum Kultury-MBP w Głuszycy i Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Głuszycy jest prezentacja amatorskich twórców i odtwórców muzycznych. Do udziału w konkursie można zgłaszać się w pięciu kategoriach wiekowych: V.1 – przedszkole + uczniowie szkoły podstawowej (kl. I-III); V.2 – uczniowie szkoły podstawowej (kl. IV-VI); V.3 – uczniowie gimnazjum; V.4 – uczniowie szkoły średniej (osoby pow. wieku 18 lat, uczęszczające do szkół średnich nie są włączane do niniejszej kat., ale do kat. V.5); V.5 – dorośli.

W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne. Wykonawca prezentuje jeden, dowolnie wybrany przez siebie utwór o tematyce związanej z uczuciami, dobrany stosownie do swojego wieku. Całość występu nie może przekroczyć 7 minut. Zwycięzców wyłoni jury, które weźmie pod uwagę m.in. intonację, wyczucie rytmu, aranżację oraz dobór repertuaru (do własnych możliwości technicznych, wieku, umiejętności). Konkurs rozpocznie się 15 lutego o godz. 16. Zapisy w CK-MBP do 12 lutego br.

 

Poniżej prezentujemy regulamin:

Konkurs Głuszycki Faktor Walentynkowy, Głuszyca 2013

Organizator:
Centrum Kultury – MBP w Głuszycy

Współorganizator:
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Głuszycy

REGULAMIN

1. Cele konkursu:
prezentacja amatorskich twórców i odtwórców muzycznych (odpowiednich do możliwości zaprezentowania na scenie CK-MBP w Głuszycy zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu i bez utrudnień dotyczących zwyczajowych form realizacji tego konkursu,
popularyzacja szeroko pojętego śpiewania i muzykowania dzieci, młodzieży i dorosłych,
popularyzacja aktywności artystycznej,
promocja Gminy Głuszyca.

2. Kategorie wiekowe:
V.1 – przedszkole + uczniowie szkoły podstawowej (kl. I-III),
V.2 – uczniowie szkoły podstawowej (kl. IV-VI),
V.3 – uczniowie gimnazjum,
V.4 – uczniowie szkoły średniej (osoby pow. wieku 18 lat, uczęszczające do szkół,     średnich nie są  włączane do niniejszej kat., ale do kat. V.5),
V.5 – dorośli.

3. Termin konkursu: 15.2.2013 r.(piątek), od godz. 16.00.

4. Miejsce przeglądu:

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26 , Sala Widowiskowa, I p., 58-340 Głuszyca

5. Warunki uczestnictwa:
udział w festiwalu mogą brać soliści i zespoły wokalne,
uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu (indywidualnie bądź też jako reprezentanci przedszkola/szkoły/instytucji) na kartach zgłoszeń w terminie do dnia 12.2.2013 r. (środa) w Centrum Kultury – MBP w Głuszycy;
ilość zgłoszeń jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń (wskazane jest, aby w razie potrzeby szkoła/instytucja przeprowadziła eliminacje wewnętrze, zgłaszając ostsecznie 2-3 repreznetanów, tj. solistów czy też zespoły).
zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu,
każdy wykonawca prezentuje jeden, dowolnie wybrany przez siebie utwór,
każdy wykonawca przywozi podkład muzyczny do wykonywanego przez siebie utworu, nagranego na CD w formacie płyty muzycznej (w tradycyjnym formacie),
wykonawcy mogą również wykonywać akompaniament samodzielnie lub w towarzystwie akompaniatora, jednak w tym przypadku wykonawca samodzielnie zapewnia potrzebne instrumenty, akompaniatora i urządzenia nagłaśniające do tych instrumentów,
organizator pozostawia do dyspozycji uczestników trzy mikrofony,
o uczestnictwie w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń,
utwór przygotowany przez uczestnika ma być zgodny z tematem konkursu i dodstoswany do wieku wykonawcy/ów;
utwór może być wykonywany także w języku obcym,
całość występu nie może przekroczyć 7 minut, a czas przygotowawczy do występu nie może być dłuższy (włącznie z uprzątnięciem niezbędnego wyposażenia po występie) niż 5 minut. Wszelkie materiały, rekwizyty, itp. należy przygotować przed oficjalnym otwarciem konkursu,
występ w żaden sposób nie może ingerować w konstrukcję sceny i otoczenia, a także w żaden sposób nie może powodować uszkodzeń lub trwałych zmian,
występ musi być zgodny z wszelkimi normami polskiego prawa i dobrymi obyczajami – w przypadkupu tego tynaruszeń, występ zostanie natychmiast przerywany, a uczestnik dyskwalifikowany. Wszelką odpowiedzialność za naruszenia prawa, porządku publicznego i dobrych obyczajów ponosi wykonawca, a w przypadku wykonawców małoletnich ich opiekunowie.

6. Kryteria oceny:
intonacja,
wyczucie rytmu,
gra sceniczna (ogólne wrażenie sceniczne),
feeling (gra z wyczuciem, umuzykalnienie),
technika (stopień opanowania technik muzycznych),
aranżacja wykonawcza i oryginalność,
dobór repertuaru (do własnych możliwości technicznych, wieku, skali, umiejętności).

7. Nagrody: jury powołane przez organizatora przyzna trzy nagrody w każdej kategorii; dopuszczalne są także wyróżnienia. W przypadku braku uczestników lub z innych uzasadnionych przyczyn, jury może w wybranych kategoriach nie przyznać nagród lub nie przyznać nagrody głównej. W takim przypadku jury przedstawi uzasadnienie organizatorowi i uzgodni z nim rozwiązanie.

8. Uwagi końcowe:
sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator (prawo głosu rozstrzygającego leży po stronie organizatora),
organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem,
każdy wykonawca małoletni uczestniczy w festiwalu z opiekunem,
organizatorami są Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca i Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Głuszycy. Dodatkowe informacje: CK-MBP Głuszyca, tel. +48 74 845 63 34.