Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest w gronie laureatów Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Na realizację projektu  pod nazwą „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000 złotych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2013 roku.

Główni partnerzy to: Gimnazjum Publiczne w Głuszycy, Karus-Troter Przewodnik Sudecki Mariusz Wojciechowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o., Gift-Active Łukasz Pokorski, IBEX Maciej Kuś, Speed – Arkady Dąbrowski  oraz Bartłomiej Ranowicz, Stanisław Michalik, Grzegorz Czepil, Krzysztof Drzygała, Janusz Pawłowski.
Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ma na celu przekazanie jej szerokiego spektrum informacji o najbliższej okolicy w nietuzinkowy sposób. Młodzież poprzez spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi, wycieczki z licencjonowanym przewodnikiem, gry terenowe, poznawanie umiejętności ratowników GOPR, uczestnictwo w atrakcjach parku linowego będzie miała okazję dogłębnego poznania niezwykłej przeszłości naszej okolicy i odkrywania jej tajemnic. Będzie temu służyć także wskazanie różnorodnych sposobów docierania do źródeł wiedzy o regionie.
Ważnym celem jest wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego i nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z istniejących w regionie walorów turystycznych, krajobrazowych, rekreacyjnych.
Kolejnym celem będzie wzbogacenie kolekcji regionalnej biblioteki i stworzenie e-kartoteki, służącej zarówno uczestnikom projektu jak i wszystkim zainteresowanym tematyką regionalną  mieszkańcom  naszego miasta.

Bliższe informacje o projekcie można uzyskać bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy, ul Grunwaldzka 26 lub pod numerem telefonu 74 8456 334, ewentualnie drogą elektroniczną: e-mail: ckmbp@gluszyca.pl, Facebook: Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ,  Skype: mbpgluszyca . (rs)

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom  publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.  Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.