Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy realizuje coroczne zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Jest to program realizowany przez Bibliotekę Narodową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Informujemy, że w roku bieżącym na realizację tego zadania głuszycka biblioteka otrzymała dotację w wysokości 5 100 złotych. Zgodnie z założeniem Priorytetu 1, udział finansowy organizatora – jednostki samorządu terytorialnego w zadaniu, to minimum 50% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę.
Pierwsze książki zakupione w ramach dofinansowania już trafiły do rąk czytelników.
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”