Znamy już laureatów Konkursu Literackiego o Pióro Stanisława Michalika
Moja „mała Ojczyzna”. W środę 25 września 2019 r. w czasie finałowej gali, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, uczestnikom konkursu wręczone zostały nagrody oraz wyróżnienia. Uroczystość uświetnił występ wokalno-instrumentalny głuszyckiego Chóru Seniorów ,,Renoma”.

Celem przeprowadzonego konkursu była m.in. promocja zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z uwzględnieniem tematyki ochrony środowiska. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni mieszkańcy pięciu Gmin: Głuszycy, Jedliny-Zdrój, Nowej Rudy, Pieszyc i Walimia. Na sali obecni byli także przedstawiciele środowisk artystycznych, przyjaciele i rodzina śp. Stanisława Michalika – samorządowca, poety, pisarza, miłośnika regionu, popularyzatora wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego m.in. obszaru LGD. W wydarzeniu uczestniczyli również: Izabela Katarzyna Mrzygłocka -Poseł na Sejm RP, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – Poseł na Sejm RP oraz Grzegorz Szymański – Zastępca Burmistrza Głuszycy.

Jury Konkursu w składzie: Romana Więczaszek – Przewodnicząca, Magdalena Kandefer, Marek Juszczak oraz Robert Delegiewicz, biorąc pod uwagę wymogi regulaminu Konkursu, dokonało oceny czternastu zgłoszonych prac literackich, które podzielono na trzy kategorie wiekowe.

W kategorii dzieci dla lat 13 zwyciężyła Amelia Nadkańska, II miejsce zajęła Daria Borys, natomiast III miejsce zdobył Konrad Wyroba. Wyróżnień wśród najmłodszych uczestników konkursu nie przyznano. W kategorii młodzieżowej ( powyżej 13 roku życia) autorką najlepszej pracy została Anna Skowron, II miejsce trafiło do Marty Pąklak, III miejsce zajęła Julia Marcinkowska. Ponadto Jury wyróżniło pracę Zuzanny Grzesiak. Zwycięzcą konkursu w kategorii dorośli została Pani Sandra Nowak-Topór, miejsce drugie zajął Pan Adam Lizakowski, natomiast miejsce trzecie przypadło Panu Zdzisławowi Maciejewskiemu. Wyróżnienie otrzymała Pani Wanda Karlak. Poza tym w konkursie wzięły udział Panie: Agnieszka Musz, Krystyna Ciura, Patrycja Mróz.

Organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy reprezentowane przez Prezesa Zarządu Grzegorza Walczaka oraz partner wydarzenia: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy reprezentowane przez Dyrektor Sabinę Jelewską składają serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu. Szczere gratulacje przekazujemy laureatom konkursu. Podziękowania kierujemy także do Jury Konkursu oraz do Seniorów z Chóru „Renoma” na czele z Panami Ryszardem Ogorzelcem i Radosławem Zychalem za piękną muzyczną oprawę wydarzenia.

Organizacja Konkursu Literackiego o Pióro Stanisława Michalika Moja „mała Ojczyzna” została sfinansowana w ramach zadania grantowego udzielonego Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Oprócz ww. wydarzenia realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury – Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy przygotowano dwie publikacje promocyjne: ulotkę i album. Zadanie Moja „mała Ojczyzna” realizowane jest w ramach projektu grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu”. Grant udzielono w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.