DSC03580

Spośród blisko 300 ośrodków kultury w województwie dolnośląskim, do współtworzenia systemu zarządzania informacją o kulturze na Dolnym Śląsku, zostało wybranych 20 najbardziej aktywnych. W tym głuszyckie Centrum Kultury-MBP –  jako jedyne z powiatu wałbrzyskiego.

 Na spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – inicjatora i lidera projektu – dyrektorom wybranych ośrodków kultury z terenu Dolnego Śląska przedstawiono założenia systemu zarządzania informacją, o kulturze dolnośląskiej. Nadrzędne cele tworzonego portalu multimedialnego dokis.pl to usystematyzowanie informacji o wydarzeniach kulturalnych  oraz stworzenie narzędzi promocji wydarzeń lokalnych i identyfikacji regionów. Sam system będzie  opierał się na najaktywniejszych w regionie placówkach kultury, w tym głuszyckim Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej, które już obecnie tworzą sieci współpracy i prowadzą szeroką działalność jako animatorzy i promotorzy lokalnej kultury. Uruchomienie portalu planowane jest w drugiej połowie października.

 Spotkanie stanowiło także dla dyrektorów ośrodków kultury pole do dyskusji nad rolą animatorów kultury, mechanizmami promocji oraz potrzebie integracji programów finansowania lokalnej kultury.