stoktorki

 

 

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko

INSTRUKTORA TAŃCA ZUMBY

w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy

w ramach programu „Dolnośląskie Stokrotki” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Truszczyńska, która spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Głuszyca, dnia 21.09.2015 r.