Włączamy się do kampanii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseFood. W Polsce partnerem kampanii jest m.in Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności- od pomocy przy czytaniu etykiet, poprzez informacje na temat istotY i zasadności stosowania suplementów diety, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

Gorąco zachęcamy, zwłaszcza młodych rodziców, do zapoznania się z poniższymi broszurami.