Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2 października Międzynarodowym dniem bez przemocy. Nadchodzący dzień jest doskonałą okazją, by uzmysłowić najmłodszym czym jest przemoc i jak jej zapobiegać, Burmistrz Głuszycy oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowali „Dzień bez przemocy”.

Podczas wydarzenia głuszyccy uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu emocji i zachowań społecznych. Następnie wraz z nauczycielami przeszli w kolorowym orszaku pod Urząd Miejski w Głuszycy, gdzie wzięli udział w specjalnie przygotowanym happeningu. Podczas wydarzenia młodzież mogła też wziąć udział w pokazie specjalnie szkolonego psa policyjnego. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zaprezentowali również sprzęt i wozy policyjne, wóz pożarniczy pokazała Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej.

Burmistrz Głuszycy składa podziękowania Zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za zaangażowanie w przygotowaniu wydarzenia. Podziękowania również dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej.