Zapraszamy na warsztaty, na których za pośrednictwem prezentacji multimedialnej oraz zabaw nauczymy się aktywnie i prawidłowo segregować śmieci, a w części praktycznej metodą upcyclingu przekształcimy odpady w przedmioty użytkowe i dekoracyjne
„łowienie odpadów z oceanu”
ekologiczne memory
wielkoformatowa gra planszowa
Wystarczy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ  i przekazać ją bezpośrednio do biura „Partnerstwa Sowiogórskiego” lub wysłać e-mailem na adres: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl
Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie na warsztaty oznacza akceptację warunków udziału zawartych na stronie internetowej LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”.
Warsztat realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Piękno i Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Karta_zgloszenia_Gluszyca_niepelnoletnie (2)