Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej
twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią
Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej
przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu,
światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.”

z wyrazami szacunku, Radosław Wąs, koordynator Konkursu.

https://www.bibliokutno.pl/aktualnosc-1861-xvi_ogolnopolski_konkurs_literacki_im.html

https://www.facebook.com/MiPBPwK/posts/pfbid02MkhSG58o15BFtKPrMkPBktAMYiXt5VKo57xkotDrE1tCQTkPNNDo52vWnEC1qZmMl