Zakończyły się dwa turnusy zajęć wakacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy. Zajęcia odbywały się od 5 do 16 lipca oraz od 19 do 30 lipca i zostały dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca. Wspólnie spędzony czas dostarczył wszystkim dzieciom dużo radości i zainspirował do poznawania wielu ciekawych atrakcji na terenie Dolnego Śląska. Był to także czas wypełniony aktywnością sportową i kulturalną.

Oprócz zajęć integracyjnych, plastycznych, biblioterapeutycznych czy sportowych uczestnicy wypoczynku poznali lokalne atrakcje turystyczne takie jak Podziemne Miasto Osówka, Sztolnie Walimskie, Zamek Grodno. Nie zabrakło także pieszych wycieczek, m.in. wzdłuż ścieżki historyczno-przyrodniczej Szlakiem Riese „Kompleks Soboń” oraz wyprawy do jednego z najbardziej urokliwych miejsc w okolicy – do nieczynnego kamieniołomu Kamyki w Głuszycy Górnej.

W czasie pierwszego turnusu zajęć dzieci uczestniczyły w wyjazdach do Minieurolandu w Kłodzku i Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, zwiedziły także Zamek Czocha oraz Twierdzę Srebrna Góra oraz wybrały się do Cinema City w Wałbrzychu. Podczas drugiego turnusu zorganizowane zostały wycieczki do  Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Motoryzacji Topacz, a także do Lapońskiej Wioski Kalevala w Karpaczu i do Wioski Indiańskiej Tipi Town w Kamieńcu Wrocławskim. Dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dzieci otrzymały pakiet materiałów promocyjnych i uczestniczyły w ciekawej grze terenowej na Rynku we Wrocławiu. Nie zabrakło także chwil relaksu na obiekcie kąpielowym w Głuszycy, w tym emocji sportowych podczas Powiatowego Turnieju Pływackiego.

Za zaangażowanie, pomysłowość, okazywaną troskę i życzliwość dziękuję serdecznie wszystkim opiekunom zajęć na czele z Panią Klaudią Chętkowską, a także Panom Markowi Biskowi i Arturowi Niteckiemu za bezpieczne podróżowanie. Wielkie podziękowania dla rodziców wspierających organizację zajęć, szczególnie  dla  Michała Adamczyka, który utrwalił na filmach i zdjęciach wiele wakacyjnych przeżyć. Dziękuję za dofinansowanie zajęć Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi oraz Radnym Rady Miejskiej w Głuszycy–  podsumowuje Sabina Jelewska, dyrektor głuszyckiego CK-MBP.

Życzymy wszystkim dalszego słonecznego i udanego wypoczynku od obowiązków szkolnych.