Głuszyczanie w hołdzie Powstańcom Warszawskim, czyli koncert pieśni patriotycznych „Dla Niepodległej” zorganizowało w niedzielę 1 sierpnia o godz. 17 głuszyckie Centrum Kultury-MBP, by upamiętnić 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W koncercie wystąpili Głuszycka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia oraz Chór Seniorów Renoma z prowadzącym zespół i akompaniującym na akordeonie Ryszardem Ogorzelcem.

Koncert rozpoczął się wspólnym śpiewem hymnu narodowego przy dźwiękach Głuszyckiej Orkiestry Dętej. Zebrani minutą ciszy oddali hołd Powstańcom Warszawskim. Jednym z uczestników walk w stolicy był wspominany w 2021 roku – roku swoich setnych urodzin- poeta i żołnierz Krzysztof Kamil Baczyński, który zginął  4 sierpnia 1944 roku, o czym przypomniała prowadząca uroczystość Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP. W głuszyckiej uroczystości uczestniczyli Wiceburmistrz Grzegorz Szymański i Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek oraz radny Mirosław Żołopa, a także przedstawiciele Związku Strzeleckiego z Ząbkowic Śląskich, mieszkańcy Głuszycy oraz sympatycy i przyjaciele chóru i  orkiestry, działających przy CK-MB.

Warto dodać, że przed koncertem przedstawiciele głuszyckiego samorządu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Solidarności w Głuszycy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólne upamiętnienie kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podziękowania dla Chóru Seniorów Renoma oraz dla Głuszyckiej Orkiestry Dętej za piękne, pełne ekspresji występy.

Cześć i chwała Bohaterom!