Na kolejną wycieczkę wyruszamy

w sobotę 27 kwietnia.

W programie m.in.

pokaz wspinaczki skałkowej

(Gift-Active Łukasz Pokorski, GPOR)

Zbiórka w Centrum Kultury- Miejskiej Bibliotece Publicznej

(ul. Grunwaldzka 26)

o godzinie 8 ºº

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.