Jak co roku na wiosnę uczniowie klas III głuszyckiego Gimnazjum odwiedzili naszą bibliotekę. Ponieważ zbliża się dla nich czas zakończenia etapu nauki w gimnazjum, a co za tym idzie czas licznych powtórek i przygotowania się do egzaminów końcowych, postanowiliśmy udzielić im ważnych rad dotyczących sposobów i metod szybkiego i skutecznego uczenia się. IMG_2898 IMG_2882 IMG_2883 IMG_2888 IMG_2889 IMG_2890 IMG_2894 IMG_2895
Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak ważne jest właściwe nastawienie psychiczne do nauki i odpowiednia organizacja miejsca pracy. Poznali metody pomagające zapamiętywać fakty i daty, sposoby sporządzania notatek, a także ćwiczenia wspomagające koncentrację.
Podczas spotkania daliśmy młodzieży szansę sprawdzenia własnego tempa czytania. W ciągu 1 minuty najlepsi zdołali  przeczytać niewiele ponad 200 słów, co okazało się wynikiem dość słabym. (550-650 słów potrafią w ciągu minuty przeczytać osoby wybitnie szybko czytające). Mamy nadzieję, że po zastosowaniu technik uczenia  poznanych podczas spotkania ten wskaźnik znacznie się podniesie, a nauka nie będzie sprawiać młodzieży żadnych trudności.
Podczas spotkania młodzież zapoznała się także z ofertą naszej instytucji w tym z możliwością bezpłatnej nauki języka angielskiego (w najbliższej przyszłości również matematyki), możliwością sprawdzenia naszych zbiorów za pomocą katalogu on-line oraz innych licznych działaniach i propozycjach.

Do przeprowadzenia lekcji wykorzystano materiały ze strony http://www.rybnik.pl/bsip/publik/pokazy.htm