I-MIEJSCE-466x700W związku z organizacją w naszej gminie 10 maja br. II Zlotu Szlakiem Martyrologii mającego na celu uczczenie pamięci ofiar hitlerowskiego nazizmu, Centrum Kultury-MBP w Głuszycy organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego tematyka jest tożsama z założeniami Zlotu. Celem konkursu jest także popularyzacja wiedzy o własnym regionie, kształtowanie systemu wartości społecznych i etycznych, ale także doskonalenie  umiejętności posługiwania się symbolicznym i metaforycznym językiem plastyki oraz wnikania w istotę procesów historycznych w kreowaniu plastycznej interpretacji tematu. [fot. I miejsce w konkursie organizowanym w 2013 r.]

Prace w formie plakatów należy składać w CK-MBP do 6 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja, a oficjalne wręczenie nagród rzeczowych 10 maja w Osówce (finalistów i laureatów powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem). Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie i tym samym oddania hołdu ofiarom II wojny światowej. Tym bardziej, iż miejsce, w jakim przyszło nam żyć, jest naznaczone historią martyrologii, o której wiedzę – w ramach edukacji regionalnej – winniśmy przekazywać młodemu pokoleniu celem kształcenia w nim odpowiednich postaw moralnych i etycznych.

Konkurs plastyczny

,,Plakat upamiętniający ofiary II wojny światowej

w moim regionie”

Organizator

 

Organizatorami konkursu plastycznego pn. ,,Plakat upamiętniający ofiary II wojny światowej w moim regionie” jest:

 1. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, 58-340 Głuszyca,

Cel

 

Celem konkursu:

 

ü  uczczenie pamięci ofiar hitlerowskiego nazizmu;

ü  popularyzacja wiedzy o regionie i kształtowanie świadomości narodowej dzieci i młodzieży;

ü  ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych;

ü  rozwijanie zainteresowań poprzez umożliwienie podejmowania różnorodnej tematyki i szukania nieszablonowych rozwiązań plastycznych;

ü  doskonalenie  umiejętności posługiwania się symbolicznym i metaforycznym językiem plastyki oraz wnikania w istotę procesów historycznych w kreowaniu plastycznej interpretacji tematu.

Uczestnicy

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Głuszyca.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • SP: kl. I-III,
 • SP: kl. IV-VI,
 • szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Tematyka prac konkursowych

 

Plakat mający na celu upamiętnienie ofiar II wojny światowej, w szczególności więźniów obozu Gross-Rosen pracujących przymusowo w kompleksie Riese.

Format prac

 

Zalecany A5, dopuszczalny inny

Technika wykonania

dowolna płaska umożliwiająca ekspozycję w antyramach

Warunki uczestnictwa

 1. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
  – imię i nazwisko, klasa;
  – nazwa i adres szkoły lub świetlicy wiejskiej,
  – imię, nazwisko i nr tel. opiekuna (w przypadku, kiedy uczestnik jest niepełnoletni).
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

Prawa organizatora

 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Nagrody

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w CK-MBP oraz w Osówce.  

Osoba odpowiedzialna, kontakt

 

Natalia Smolińska, instruktor

CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

e-mail: ckmbp@interia.pl z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”

tel. [74]-8456-334 lub 5000.11.575

Termin nadsyłania prac

 

Konkurs pn. ,,Plakat upamiętniający ofiary II wojny światowej w moim regionie” trwa do 6 maja br. Prace należy składać w CK-MBP. Prace można wykonywać także na miejscu, np. w Czytelni w godzinach otwarcia Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 maja br.; uroczyste wręczenie nagród 10 maja br. w Osówce.