W czwartek 07 marca odbędzie się pierwsze spotkanie młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w projekcie „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” realizowanego przez  bibliotekę w ramach konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.
Tematyka spotkania będzie dotyczyć źródeł  wiedzy o regionie. Gośćmi młodzieży będą: Bartłomiej Ranowicz – regionalista, przewodnik sudecki, wykładowca akademicki, znawca wydawnictw regionalnych, współautor kilku publikacji o regionie (w tym najlepszego trzytomowego przewodnika „Sudety”), Stanisław Michalik, autor książek o najbliższej okolicy oraz blogu o tematyce regionalnej, Grzegorz Czepil – kolekcjoner przedwojennych pocztówek i innych pamiątek dotyczących naszego miasta, współautor książki  ”Głuszyca dawniej i dziś”.

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu, szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.