Zapraszamy do udziału w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Można startować w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej. Swój udział należy zgłosić do 14 marca,  rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 16 marca o godz. 12.00. Nagrodą będzie m.in. tablet.

Celem organizowanego przez głuszyckie Centrum Kultury – MPB konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocą jest m.in. popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, pogłębienie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz przekaz wartości i tradycji świątecznych w rodzinie.

W konkursie można wziąć udział w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej (rodziny, reprezentacje szkół, świetlic wiejskich lub instytucji). Warunkiem jest, aby palma była wykonana własnoręcznie, techniką dowolną, z zachowaniem formy przestrzennej, z tradycyjnych materiałów, tj.: żarnowca, bukszpanu, borowiny, wierzby, suchych kwiatów, bibuły, wstążek, wydmuszek, itp.

Jury, oceniając prace, będzie brało pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, wykorzystanie tradycyjnych technik wykonania palmy, pomysłowość, inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność i estetykę wykonania pracy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w CK-MBP do 14 marca; palmy należy dostarczyć do siedziby organizatora do 15 marca, do godz. 16. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku dzieci również imię i nazwisko opiekuna), adres.

 W każdej kategorii zostanie przydzielona jedna nagroda główna – w tym tablet (w kat. indywidualnej) oraz wyróżnienia.

Wręczenie nagród nastąpi w CK-MBP w Głuszycy 16 marca (sobota) o godz.12.00 podczas Konkursu Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych, któremu będzie towarzyszył także Jarmark Wielkanocny.

Regulamin konkursu

na

Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

 1. 1.    Organizator konkursu:
 • Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

 

     2.  Cele konkursu:

 • popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z   Niedzielą Palmową i Wielkanocą;
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Głuszyca   własnych pomysłów i technik wykonywania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
 • rozbudzenie inwencji twórczej;
 • przekaz wartości i tradycji świątecznych w rodzinie;
 • integracja społeczności lokalnej.

   3. Zadanie konkursowe i warunki udziału:

 • uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież przedszkolna, szkolna oraz osoby indywidualne, które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej;
 • prace do konkursu można zgłaszać w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz grupowej (tutaj: reprezentacje rodzin, szkół, świetlic wiejskich, instytucji, itp.),
 • jedna palma może być zgłoszona do jednej kategorii;
 • uczestnicy mogą zgłosić nie więcej niż dwie palmy;
 •  palma powinna być  wykonana własnoręcznie dowolną techniką z zachowaniem formy  przestrzennej;
 • materiał do wykonania palmy: żarnowiec, bukszpan, borowina, wierzba (tzw. bazie), suche kwiaty, liście, krepa, bibuła, wstążka, wydmuszki, itp.;
 • do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.

 

4. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

 • swój udział w konkursie należy zgłosić osobiście w Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, e-mail’em:  ckmbp@gluszyca.pl z dopiskiem ,,Palma Wielkanocna” lub telefonicznie: 0-74.8456.344 w terminie do 14 marca 2013 r.
 • zgłoszone na konkurs prace należy dostarczyć do Centrum Kultury-MBP do dnia 15 marca 2013 r. do godz. 16.00;
 • prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika (w przypadku dzieci również imię i nazwisko opiekuna), adres.

5. Ocena prac:

 oceny prac dokona 16 marca 2013 r. specjalnie powołana komisja.

     Jury, oceniając prace, będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • wykorzystanie tradycyjnych technik wykonania palmy,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • estetykę wykonania pracy.

 

6. Nagrody:

 • w konkursie zostaną przyznane dwie pierwsze nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia (liczbie wyróżnień zadecyduje jury).

7. Kontakt:

Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, nr tel.: 74 8456 334 lub -304; www.ckmbp.gluszyca.pl; e-mail:ckmbp@gluszyca.pl

(fot: źródło – internet, pap