Latający Animatorzy Kultury Goszcząca w Głuszycy przez ostatni tydzień Latająca Animatorka Kultury, Agata Jałosińska  zakończyła swoją misję. „Przleciała” do nas z Warszawy  w związku z zakwalifikowaniem naszej biblioteki  do projektu pod nazwą „Latający Animatorzy Kultury” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” Programu Rozwoju Bibliotek. Jej głównym zadaniem było przeprowadzenie wspólnie z bibliotekarzami działania mającego na celu aktywizację seniorów. W przypadku Głuszycy zaplanowaliśmy warsztaty obsługi komputera z poznaniem historii naszej miejscowości.

 

Pobyt Agaty był bardzo owocny. W ciągu pierwszych dwóch dni wizyty została przeprowadzona analiza lokalnej społeczności, opracowano  ankietę pozwalającą ocenić dotychczasową działalność biblioteki i zbadać  oczekiwania jej użytkowników. Założyliśmy  odrębne konto na  facebooku:   https://www.facebook.com.  Został też opracowany plan działania na dni poświęcone pracy z seniorami: wytypowano zabytki  do zwiedzenia na podstawie dostępnej w bibliotece literatury oraz strony internetowej otwartezabytki.pl. i  wytyczono trasę wycieczki . W pracach tych uczestniczył z nami ekspert od historii naszej miejscowości pan Stanisław Michalik.

Na zajęcia przybyła liczna grupa seniorów z zamiarem poznania tajników obsługi komputera. Przez dwa dni pani Agacie pomagała w pracy Beata Tarnowska z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, która posiada ogromne doświadczenie w pracy z seniorami w zakresie technologii informatycznych. Na jeden dzień przyjechał do nas także z Warszawy fotograf współpracujący z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” Błażej Sendzielski. Towarzyszył on seniorom podczas wycieczki szlakiem lokalnych zabytków. Przewodnikiem podczas tej wyprawy był pan Stanisław Michalik. Zajęcia z seniorami trwały trzy dni. Były urozmaicone, atrakcyjne i przede wszystkim owocne. Ich uczestnicy chwalili profesjonalizm , cierpliwość, otwartość i poczucie humoru pań prowadzących. Panie prowadzące nie kryły podziwu dla całej grupy za wytrwałość, pracowitość i niezrażanie się trudnościami.

Wiele z uczestniczących w tych zajęciach osób zadeklarowało chęć kontynuowania nauki podstawowej obsługi komputera. Zajęcia dla tych osób będą przeprowadzane we wtorki i czwartki od godziny 10°° do 11³°.

Składamy serdeczne podziękowania:

  • Beacie Żołnieruk za zapewnienie transportu podczas wycieczki seniorów szlakiem zabytków naszej gminy,
  • Stanisławowi Michalikowi za pomoc w przygotowaniu trasy wycieczki i przewodnictwo.
  • Zdzisławowi Łazanowskiemu za umożliwienie Naszemu Gościowi bezpłatnego zwiedzenia Podziemnego Miasta Osówka,

A także „Latającym…

  • Agacie Jałosińskiej,
  • Błazejowi Sendzielskiemu oraz
  • Beacie Tarnowskiej z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej za urozmaicony i efektywnie spędzony z nimi czas.